Doradztwo i porady prawne

Nasze usługi świadczymy przede wszystkim na rzecz osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Pomoc prawną dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej, w sprawach zadłużonych lokali mieszkalnych – Kancelaria Prawna MUSIAŁ prowadzi nieodpłatnie. W ramach doradztwa i porad prawnych oferujemy:

  • udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
  • przygotowanie dokumentów, konsultacje, analizy, opinie, negocjacje umów i  warunków ich zawarcia, pomoc prawną,
  • kompleksową obsługę prawną wymienionych podmiotów świadczoną doraźnie, jak również na stałe zlecenie.