Prawo administracyjne i zamówienia publiczne
  • sporządzanie podań, odwołań, zażaleń, wniosków w toku postępowania administracyjnego,
  • reprezentacja przed organami administracji,
  • pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń, zgód, decyzji,
  • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania nieruchomości,
  • występowanie przed dostawcami mediów w sprawach dotyczących uzbrojenia terenu oraz przesyłu,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zamówień publicznych,
  • obsługa prawna podmiotów wykonujących zamówienia publiczne.