Prawo gospodarcze i kontrakty handlowe
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych i handlowych,
  • obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentacja w sporach z konsumentami,
  • przygotowywanie informacji i opinii prawnych, regulaminów, ofert,
  • porady podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego,
  • tworzenie wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał w bieżącej działalności spółek,
  • ochrona inwestorów finansowych i nadzór nad inwestycjami,