Prawo nieruchomości
  • regulacje stanów prawnych i podatkowych nieruchomości,
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości,
  • pomoc w nabywaniu gruntów rolnych w tym zastępstwo w postępowaniu przed Agencją Nieruchomości Rolnych,
  • tworzenie, zawieranie i obsługa umów najmu oraz transakcji sprzedaży nieruchomości,
  • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenia oraz służebności,
  • analizy due diligence nieruchomości, inwestycji deweloperskich oraz doradztwo inwestycyjne,
  • pomoc przy uzyskiwaniu dokumentacji dotyczącej nieruchomości.