Prawo pracy i ubezpieczeń
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odszkodowania za wypadek przy pracy,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, w tym o zapłatę nadgodzin oraz ekwiwalentu,
  • reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym odwołania od decyzji,
  • ustalenie prawa do renty, emerytury,
  • doradztwo w zakresie umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  • pomoc w redagowaniu dokumentów niezbędnych do podjęcia stosunku pracy.