Prawo rodzinne i spadkowe
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o nabycie spadku obciążonego długami,
  • doradztwo w zakresie przekazania majątku na wypadek śmierci,
  • sprawy o podział majątku,
  • sprawy o rozwód, separacje, alimenty, ubezwłasnowolnienie
  • nabywanie/zbywanie nieruchomości przez osoby ubezwłasnowolnione i niepełnoletnie,
  • doradztwo w zakresie sprzedaży udziałów spadkowych i przedmiotów spadkowych