Własność intelektualna i nowe technologie
  • ochrona praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych,
  • tworzenie i zawieranie umów agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
  • tworzenie i zawieranie umów merchandisingowych oraz sponsorskich,
  • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how,
  • tworzenie i zawieranie umów dotyczących systemów IT,
  • tworzenie regulaminów dotyczących sklepów i portali internetowych,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.